مشکل دندان

مشکل دندان

بیایید با دقت به این موضوع نگاه کنیم

اساسا، دو نوع تمرین دهنده فک وجود دارد : معروف ترین تمرین دهنده فک در جلوی دهان ، به روی دندان های پیشین قرار می‌گیرد . مشکل : دندان های پیشین به طور طبیعی برای  جویدن غدا طراحی شده است ، نه برای جویدن سفت یا دندان های مقاوم  بنابراین اینگونه تمرین دهنده های فک قطعا مناسب تمرین های سخت و متمرکز فک نیستند! اینگونه تمرین و استفاده اشتباه باعث فشار و استرس شدیدی بر روی دندان های پیشین و در بدترین حالت منجر به آسیب های بلند مدت مانند شل شدن و در رفتگی به فک می‌شوند. از طرف دیگر جالاینر با شبیه سازی یک فر آیند طبیعی و سخت دندان های آسیا (مولار) را برای جویدن به کار می‌گیرد . دندان های آسیا  مخصوص جویدن غذاهای سخت و مقاوم است به همین دلیل ایده آل برای تمرین دهی عضلات فک می‌باشد