محصولات جالاینر

۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان ۱،۶۶۰،۰۰۰
بیشــتر
۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان ۱،۱۹۰،۰۰۰
بیشــتر
۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان ۱،۱۹۰،۰۰۰
بیشــتر
۱۰۵۰.۰۰۰تومان ۹۰۰.۰۰۰ تومان
بیشــتر
۱.۰۵۰.۰۰۰تومان ۹۰۰.۰۰۰ تومان
بیشــتر
۱.۰۵۰.۰۰۰تومان ۹۰۰.۰۰۰ تومان
بیشــتر

گواهینامه ها

۱. دارای گواهی نامه FDA

۱. سیلیکون درجه یک مواد غذایی با کیفیت بالا

۲. ۱۰۰ B فاقد BPA و PVC

۱۰۰% free